Ιστοσελίδα Εταιρικού ισολογισμού

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και

πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στο διαδίκτυο.

Η εταιρία μας σας δημιουργει την ιστοσελίδα σας (με δικό σας όνομα χώρου) κατάλληλη για την ανάρτηση αυτών των εγγράφων. Παράλληλα η ίδια σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προβολή σας στο διαδύκτιο.

Για να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα σας θα χρειαστεί να μας στείλετε την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη.

Θα χρειαστεί να έχετε κάνει και την ανάλογη αίτηση στο ΓΕΜΗ την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ