Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του ιστότοπου EzStore.gr της επιχείρησης EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.


Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου 
EzStore.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (συνεργατών και φορέων, όπως και πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ) όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου
EzStore.gr, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του ιστότοπου EzStore.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, του ευρωπαϊκού δικαίου και του ελληνικού δικαίου.
Τα λοιπά σήματα, προϊόντα, υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο
EzStore.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, ενώσεων, εκδόσεων, συνεργατών, φορέων και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Κατ΄ εξαίρεση ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) των περιεχομένων του ιστότοπου EzStore.gr που δεν προέρχονται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "EzStore .gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του EzStore.gr.

Στην περίπτωση που την ιστοσελίδα σας την έχει δημιουργήσει η εταιρία μας, σε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας προσθέτουμε με διακριτικό τρόπο την ένδειξη «κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr», συνήθως το σημείο αυτό είναι στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας (δίπλα από το copyright).
Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η τροποποίηση της ένδειξης αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας.
Σε περίπτωση αφαίρεσης ή τροποποίησης της ένδειξης αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα την ιστοσελίδα ή και ολόκληρο τον λογαριασμό του εκάστοτε χρήστη – πελάτη χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου
EzStore.gr αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τον ιστότοπο EzStore.gr και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου
EzStore.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοτοπο EzStore.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.


Εγγραφή μελών

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του
EzStore.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία του ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα, αληθή, έγκυρα, και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλειπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετά την εγγραφή τους τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό τους (όνομα χρήσης, προσωπικό κωδικό πρόσβασης).
Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του.
Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του
EzStore.gr δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουν τα μέλη στον ιστότοπο EzStore.gr.
Το μέλος του ιστότοπου
EzStore.gr που προκαλεί ζημιά από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών αναλαμβάνει την ευθύνη .Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου , όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου . Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου EzStore.gr .Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του
EzStore.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) όπως επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Επιστροφή Προϊόντων
Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα μας ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση του καταστήματος.
Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές ή αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας . Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών

Το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό μας κατάστημα, καθώς η πώληση δεν τελέστηκε από απόσταση.
(β) Προϊόντα που έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής όπως smartphones, eToken κ.α.
(γ) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. σκουλαρίκια, ακουστικά κλπ) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

«Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και παραλαβής.»


LINKS

Ο ιστότοπος
EzStore.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλους ιστότοπους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Οι διαχειριστές του EzStore.gr δεν ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό.Κοινοποίηση Αρχείων / Δεδομένων

Ο ιστότοπος
EzStore.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video, links κ.λ.π.). Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε.
Σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στον ιστότοπο
EzStore.gr όπως και σε όλους τους servers και πακέτα φιλοξενίας, οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

Να μην είναι παράνομο.
Να μην είναι προσβλητικό.
Να μην είναι υβριστικό.
Να μην είναι δυσφημιστικό.
Να μην είναι ρατσιστικό.
Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα.
Να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
Να μην αποστέλλει μαζικά emails.
Να μην χρησιμοποιεί παράνομο
ύποπτο / κακόβουλο λογισμικό
Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Οι χρήστες στα πακέτα Shared Hosting δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν γέφυρες - γεφυρώσεις από και προς το πακέτο φιλοξενίας τους

Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου EzStore.gr δεν μπορεί να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο αυτό.
Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές της Επιχείρησης EzStore.gr μπορούν να ακυρώσουν/διαγράψουν τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση που παραβιάζει τους παραπάνω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση.Υποχρεώσεις Πωλητών

  • Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, στα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης των προϊόντων αυτών.
  • Απαγορεύεται η προσφορά/πώληση προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον ιστότοπό μας το EzStore.gr έχει το δικαίωμα να διαγράφει προϊόντα, να αποβάλει χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους χρήσης του ιστότοπού EzStore.gr και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους οι οποίοι έχουν θιχτεί.
  • Ο πωλητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για το προϊόν το οποίο προσφέρει/πουλάει. Το EzStore.gr, οι ιδιοκτήτες του και οι διαχειριστές του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε ότι αφορά τα προϊόντα.
  • Το EzStore.gr και οι ιδιοκτήτες του έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ποσοστό/ποσό από τους χρήστες/πωλητές οι οποίοι τοποθετούν προϊόντα και είναι προς διάθεση/πώληση, το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ανάλογα με την κρίση των ιδιοκτητών του EzStore.grΤιμολογιακή Πολιτική

Η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χαρακτηριστικά και τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο ιστότοπος EzStore.gr είναι ορθά και πλήρη. Οι διαχειριστές του EzStore.gr όπως και η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, δεν εγγυώνται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος EzStore.gr και η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου EzStore.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.Είμαστε εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων που βοηθά τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να προβληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο διαδίκτυο. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε όλων των ειδών ιστοσελίδες και μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών την προβολή σας στο διαδίκτυο. Κάθε δυναμική ιστοσελίδα που δημιουργούμε, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στην διαχείριση περιεχομένου, ώστε να μπορείτε να ενημερώνετε τον ιστότοπό σας όποτε το επιθυμείτε. Στην εταιρεία μας έχουμε έναν καινοτόμο τρόπο εργασίας, αφαιρώντας περιττά κόστη, προσφέροντας σας χαμηλότερες τιμές από άλλες παρόμοιες εταιρείες σχεδιασμού ιστοσελίδων. Δεν είναι τυχαίο ότι διαθέτουμε τις οικονομικότερες προσφορές στην κατασκευή ιστοσελίδων αλλά και τα οικονομικότερα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. Εξερευνήστε τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, διαβάστε μερικές από τις κριτικές σχετικά με το τι λένε οι υπάρχοντες πελάτες μας και ρίξτε μια ματιά στην ποιότητα της δουλειάς μας. Αν ψάχνετε να βρείτε εταιρεία κατασκευής, σχεδιασμού και φιλοξενίας ιστοσελίδων επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδων Επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου (domain name) .gr Mε συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο από τις αρχές του 2012 εξειδικευόμαστε στις υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων, φιλοξενίας ιστοσελίδων και παράλληλα στην προώθηση επιχειρήσεων και των ιστοσελίδων τους μέσω διαδικτύου. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Η εταιρεία μας EzStore.gr με έγκριση της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) είναι επίσημος καταχωρητής και διαχειριστής ονομάτων χώρου (domain names) .gr Μητρώο ονομάτων .gr Κατασκευή ιστοσελίδων Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σωστή σχεδίαση και κατασκευή μιας ιστοσελίδας. Η ομάδα μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, και φαντασία να δημιουργεί ιστοσελίδες (websites) υψηλής αισθητικής που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρησή σας αλλά και τις δικές σας. Φιλοξενία ιστοσελίδων Με τον όρο web hosting αναφερόμαστε ουσιαστικά στην διαδικασία στην οποία κάποιος χρήστης, ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές, με σκοπό να τοποθετήσει τα αρχεία του, έτσι ώστε να εμφανιζεται η ιστοσελίδα του. Με το web hosting οι χρήστες δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται με το υπέρογκο κόστος εξοπλισμού (servers, εξυπηρετητές κ.λ.π). Πακέτα Φιλοξενίας ιστοσελίδων Τα πακέτα φιλοξενίας καλύπτουν την ανάγκη του 95% των ιστοσελίδων που υπάρχουν στο διαδικτυο. Αν η ιστοσελίδα σας ανοίκει στο 5% καλέστε μας στο τηλ:2155304890 ή στο κιν.:6945537373 για να σας προτείνουμε άλλο πακέτο φιλοξενίας. Είπαν για εμάς Κος Γιώργος Δεν είναι τυχαίο πως όλες τις εργασίες μου στο διαδίκτυο της αναθέτω σε εσάς Κος Αντρέας Η προβολή μου στο διαδίκτυο βοηθάει πολύ την επιχείρησή μου. Ευχαριστώ πολύ την εταιρεία EzStore.gr για όλη την συνεργασία. Κος Σωτήρης Η ιστοσελίδα μου είναι μόνιμα στην πρώτη σελίδα στην αναζήτηση. Με ελάχιστο κόστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κα Μαριάνθη Ευχαριστώ πολύ το ezstore.gr για την δημιουργία της ιστοσελίδας μου. Είναι πολλά παραπάνω από αυτά που σου ζήτησα! Κα Ειρήνη Αποδειχτήκατε πολύ χρήσιμοι συνεργάτες, με άριστη εξυπηρέτηση. Κα Μαρία Αποδειχτήκατε άψογοι συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κος Γιώργος Αυτό που κάνατε είναι απίστευτο. Η σελίδα μας είναι στις πρώτες θέσεις της αναζήτησης, τόσο απλά. Σας ευχαριστώ. Κα Ζωή Σας ευχαριστώ θερμά που αναλάβατε να λύσετε το πρόβλημα στην σελίδα μου. Πλέον έχω αξιόλογο συνεργάτη. Κος Νίκος Έχουμε πλέον συνεργάτη που μας συμβουλεύει ανά πάσα στιγμή. Κος Παναγιώτης Με την ιστοσελίδα που μου δημιουργήσατε πουλάω σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Κος Ευάγγελος Μεταφέραμε την σελίδα μας σε εσάς και καταφέρατε σε ελάχιστο χρόνο κάτι που δεν κατάφεραν άλλοι σε περισσότερο από ένα έτος. Κα Χαρά Λόγο των χαμηλών τιμών ήμουν επιφυλακτική, στην πορεία όμως φάνηκε πως οι υπηρεσίες σας είναι υψηλού επιπέδου. Κα Μαρίνα Το φροντιστήριο μας απόχτησε άψογο συνεργάτη για την διαδικτυακή μας παρουσία. Κος Κώστας Απίστευτο, μου δημιουργήσατε με μόνο 150 ευρώ μία ιστοσελίδα, ενώ άλλοι μου ζητήσαν 600 ευρώ. Κος Βαγγέλης Προσπαθήσαμε και αλλού αλλά χωρίς επιτυχία. Με εσάς έτσι απλά απογειωθήκαμε. Κα Ντίνα Eshop σε αυτή την τιμή; Δεν το πίστευα έως ότου το είδα να λειτουργεί κανονικά. Σας Ευχαριστώ. Διάφορες υπηρεσίες Επικοινωνία Εκδήλωση ενδιαφέροντος Όροι Χρήσης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Τρόποι πληρωμής Το προφίλ μου Σύνδεση Χρήστη προβάλετε την επιχείρηση σας στους παρακάτω καταλόγους Επαγγελματικός οδηγός Ελλάδας EzWorld.gr Διεθνές Επαγγελματικός οδηγός Mapi.gr Ελληνικός Τουριστικός Οδηγός ClickDesk.eu Ευκαιρία καριέρας Γίνε συνεργάτης μας sitemap κατασκευή, σχεδιασμός, website, ιστοσελίδας, ιστοσελίδων, δημιουργία, φιλοξενία, δωρεάν, Πειραιάς, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, hosting, web, data, center, vps, servers, εστιατόριο, δικηγορικό γραφείο, τουρισμού, ξενοδοχείου, προσφορά, domain, names, ανάπτυξη, προώθηση, seo, marketing, επιχείρησης, φροντιστήριο, ξενοδοχείο, συντήρηση, οδοντιάτρους, ιατρών, ανάπτυξη, eshop, e-shop, ηλεκτρονικό, κατάστημα, ηλεκτρονικού, καταστήματος, joomla, moodle, wordpress, templates, extensions, καταχώρηση, ονομάτων, yourbusiness, υπηρεσίες, διαδικτύου, ίντερνετ, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σαντορίνη, softaculous, κατασκευή ιστοσελίδας, best host, business web hosting, cheap web hosting, domain names, drupal, free dns, free dns, δημιουργία ιστοσελίδων, free domain name, free google site, free scripts for html, free softaculous, free templates, free web hosting sites, free web hosting, free website, google site, google sites, greek cheap hosting, greek data center, greek hosting companies, greek hosting, joomla extensions, joomla free hosting, joomla hosting, joomla web hosting, joomla, joomla, drupal, open source, template, web hosting greece, web hosting joomla, web hosting otenet, web hosting ελλάδα, web hosting στην ελλάδα, web hosting τιμες, web hosting, wordpress, yourbusiness, δημιουργια ιστοσελιδας δωρεαν, δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργια ιστοσελιδων, δωρεαν scripts, δωρεαν templates, δωρεαν δημιουργια ιστοσελιδα, δωρεαν κατασκευη ιστοσελιδας, δωρεαν φιλοξενια ιστοσελιδας, δωρεαν φιλοξενια ιστοσελιδων, δωρεαν φιλοξενια ιστοσελιδων, Ενδεικτικες εργασιες κατασκευης ιστοσελιδας, ιστοσελίδες για επαγγελματίες, κατασκευές ιστοσελίδων, κατασκευη eshop, κατασκευη site, κατασκευή website, κατασκευή ιστοσελίδα για γιατρούς, κατασκευη ιστοσελιδας αθηνα, κατασκευη ιστοσελιδας αττικη, κατασκευή ιστοσελίδας για γιατρούς, κατασκευή ιστοσελίδας για επιχειρήσεις, κατασκευή ιστοσελίδας για εστιατόρια, κατασκευή ιστοσελίδας για εστιατόριο, κατασκευή ιστοσελίδας για μεταφορές μετακομίσεις, κατασκευή ιστοσελίδας για ξενοδοχεία, κατασκευή ιστοσελίδας για ξενοδοχείο, κατασκευή ιστοσελίδας για οδοντιάτρους, κατασκευή ιστοσελίδας για σχολεία, κατασκευή ιστοσελίδας για υδραυλικούς, κατασκευή ιστοσελίδας για φροντιστήρια, κατασκευή ιστοσελίδας για φροντιστήριο, κατασκευη ιστοσελιδας πειραιας, κατασκευη ιστοσελιδας τιμες, κατασκευη ιστοσελιδας, κατασκευη ιστοσελιδασ, κατασκευη ιστοσελιδας, κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευη ιστοσελιδων αθηνα, κατασκευη ιστοσελιδων αττικη, κατασκευη ιστοσελιδων πειραιας, κατασκευη ιστοσελιδων, καταχωρηση ονοματων, καταχωρηση ονοματων, domain names, οικονομικα πακετα φιλοξενιας ιστοσελιδων, οικονομικο web hosting, προσφορά ιστοσελίδας, σχεδιαση ιστοσελιδων, σχεδιαση ιστοσελιδων, σχεδιασμός ιστοσελίδας, σχεδιασμός ιστοσελίδων, Υπηρεσιες διαδικτυου κατασκευη και φιλοξενια ιστοσελιδων, υπηρεσιες διαδυκτιου, φιλοξενια site, φιλοξενια ιστοσελιδας, φιλοξενία ιστοσελίδας, φιλοξενια ιστοσελιδων δωρεαν, φιλοξενια ιστοσελιδων πειραιας, φιλοξενια ιστοσελιδων, φιλοξενια ιστοσελιδων, φιλοξενία ιστοσελίδων, cheap, web, hosting, free, templates, joomla, drupal, wordpress, template, δωρεαν, templates, joomla, freebies, hosting, επιχειριση μου.gr, οικονομικα, πακετα, φιλοξενιας, ιστοσελιδων ιστοσελίδες, domain, τομέας, δωρεάν, δημιουργία ιστοσελίδων, εύκολα, webdesign, blog, domain, γκαλερί φωτογραφιών, RSS, forum, blog, δημοσκόπηση, widgets, gadgets, τεχνικές δεξιότητες, templates, δωρεάν δημιουργια ιστοσελιδων, δωρεάν πλατφόρμα, Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδες ή blog με την EzStore.gr. Στο δικό σας domain name, μοντέρνα templates, Δημιουργία δωρεάν ιστοσελίδας και blog, Δωρεάν ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας, Προωθήστε την επιχείρησή σας online στην EzStore.gr. Η δημιουργία ιστοσελίδων ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη!, Δημιουργήστε το δικό σας e-shop δωρεάν, Δημιουργήστε ένα e-shop με την EzStore.gr και αρχίστε να πουλάτε τα προϊόντα σας online!, Κατασκευή Ιστοσελίδων με προσοχή στις λεπτομέρειες, κατασκευή ιστοσελίδων, σχεδιασμός ιστοσελίδων, Κατασκευή ιστοσελίδων Web design κατασκευές ιστοσελιδων κατασκευή ιστοσελίδας Webdesign Greece Δημιουργία Website, κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή ιστοσελίδων ηράκλειο, κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα, κατασκευή ιστοσελίδων δωρεαν, κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων,κατασκευή ιστοσελίδων πάτρα, κατασκευή ιστοσελίδων με joomla, κατασκευή ιστοσελίδων joomla, κατασκευή ιστοσελίδων e shop, κατασκευή ιστοσελίδων λάρισα, φιλοξενία ιστοσελίδων, διαφήμιση ιστοσελίδων, βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, σχεδίαση ιστοσελίδων, ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, μεταφραση ιστοσελιδων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, προβολή ιστοσελίδων, δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων, προγραμμα κατασκευησ ιστοσελιδων, αξιολόγηση ιστοσελίδων, προγραμματα κατασκευησ ιστοσελιδων, ιστοσελίδασ, κατασκευή ιστοσελίδασ, σχεδιασμοσ ιστοσελιδασ, κατασκευή ιστοσελίδασ δωρεάν, δωρεαν κατασκευη ιστοσελιδασ, κοστοσ ιστοσελιδασ, κοστοσ κατασκευησ ιστοσελιδασ, διαφημιση ιστοσελιδασ, δημιουργία ιστοσελίδασ google, δημιουργια ιστοσελιδασ οδηγιεσ, δωρεαν διαφημιση ιστοσελιδασ, κατοχυρωση ονοματοσ ιστοσελιδασ, καταχωρηση ιστοσελιδασ, προγραμμα δημιουργιασ ιστοσελιδασ, best web design, web design software, web designing, free web design, seo web design, creative web design, web design program, custom web design, web design cyprus, top web design, design web, simple web design, cyprus web design, web design development, web design studio, interactive web design, web design usa, best web designers, web design seo, quality web design, web pages design, web design & development, web design thessaloniki, online web design, web design online, web development and design, μαθηματα web design, web design athens, web design solutions, web design best, σεμιναρια web design, design σεμιναρια, dynamic web design, services web design, web design and web development, internet web design, web design web development, web design shop, web design graphic, media web design, web design design, web design or web development, web art design, web design μαθηματα, the web design, e web design, online web designers, web design for, web design i, web development and web design, web development web design, web design, i web design, web design gr, web design & web development, web designers online, web development & design, web design it, digital media web design, web design or development, free website templates, website templates, web templates, free web templates, templates, website templates free, html templates, site templates, templates website, templates site, web free templates, site templates free, e shop templates, free eshop templates, eshop templates free, κατασκευή eshop, κατασκευή site, κατασκευή e-shop, κατασκευη θερμοκηπιου, κατασκευή website, κατασκευή, κατασκευη σπιτιου, e shop κατασκευη, κατασκευη κηπου, κατασκευη μπαρ, κατασκευή blog, κατασκευη joomla site, κατασκευη σιτε, βραχοκηποι κατασκευη, κατασκευή site δωρεάν, κατασκευη eshop δωρεαν, κατασκευή e-shop δωρεαν, κατασκευη καταστηματων, κατασκευή web sites, κατασκευη μονοκατοικιασ, κατασκευή blog δωρεάν, κατασκευη εφαρμογων, design website, website designs, best website design, creative website design, graphic design website, website design and development, websites design, design websites, mobile website design, corporate website design, cyprus website design, website design development, web design website, seo website designwebsite design & development, website design hotel, design in website, δημιουργία site, δημιουργία blog, δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργια site δωρεαν, δημιουργια email, δημιουργία eshop, δημιουργια σελιδασ, δημιουργία ιστοσελίδων θεσσαλονίκη, δημιουργία e-shop, δημιουργία website, δημιουργια ιστοσελιδων δωρεαν, δημιουργία blog δωρεαν, δημιουργια σιτε, δημιουργια site free, δημιουργια web radio, δημιουργια e shop δωρεαν, δημιουργια σαιτ, δημιουργια video, δημιουργία blog free, δημιουργια site με joomla, προωθηση ιστοσελίδων, προωθηση ιστοσελιδασ, κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων, προώθηση ιστοσελίδων θεσσαλονίκη, προώθηση ιστοσελίδων seo, προώθηση e-shop, website builder, website builders, online website builder, websites builder, website builder sites, builder website, website builder templates, site builder, ιστοσελίδα, δωρεάν ιστοσελίδα, πωσ φτιαχνω ιστοσελιδα, δυναμική ιστοσελίδα, ιστοσελιδα δωρεαν, πωσ να δημιουργησω ιστοσελιδα, ιστοσελιδα δωρεαν, ποσο κοστιζει μια ιστοσελιδα, πωσ φτιαχνω ιστοσελιδα δωρεαν, φτιαξε ιστοσελιδα, πωσ να κανω ιστοσελιδα, τι ειναι ιστοσελιδα, τι σημαινει ιστοσελιδα, πωσ φτιαχνω μια ιστοσελιδα, πωσ κανω ιστοσελιδα, ιστοσελιδα κατασκευη, δωρεαν ιστοσελιδα στο ιντερνετ, πωσ κατασκευαζω ιστοσελιδα, πωσ να κανω ιστοσελιδα δωρεαν, τι ειναι η ιστοσελιδα, κατασκευή ιστοσελίδων θεσσαλονίκη, web design θεσσαλονικη, κατασκευή eshop θεσσαλονίκη, κατασκευή e-shop θεσσαλονίκη, σχεδιαση ιστοσελιδων θεσσαλονικη, web development θεσσαλονικη, web sites, free web site, free web sites, sites web, web site development, free site web, free website builder, free site builder, site builder free, website free builder, free online site builder, free eshop builder, free web hosting, free hosting, free website hosting, free web hosting sites, web hosting free, website hosting free, free web hosting site, free hosting websites, free hosting, free hosting web, free websites hosting, web free hosting, web hosting for free, hosting free website, free hosting for website, free website free domain free hosting, free website hosting with free domain name, design, site web design, web design sites, web design site, web site designer, site designers, site internet design, sites web design, design site internet, web designers sites, for designers, designers web site, eshop, joomla eshop, eshops, eshop software, eshop website, eshop templates, eshop builder, eshop site, site eshop, eshop web design, free eshop website, web hosting, hosting, website hosting, host, web design and hosting, hosting web, free domain hosting, hosting site, site hosting, web design hosting, web hosting templates, web hosting site, free domain and web hosting, free website hosting and builder, web hosting free domain, free domain hosting sites, domain hosting free, web hosting linux, free web hosting domain, websites hosting, greek hosting, hosting greece, web hosting site builder, web radio hosting, greek web hosting, web hosting with website builder, web hosting and site builder, web hosting domain names, domain names web hosting, web hosting and web design, website web hosting, e-shop hosting, web design web hosting, hosting and web design, web hosting, free domain names and web hosting, host gr, web hosting gr, hosting builder, web hosting shop, joomla site, joomla hosting, joomla sites, joomla web design, joomla template, joomla web hosting, free joomla, website joomla, joomla website hosting, joomla free website, joomla website designers, design greece, web hosting greece, web development greece, web designer greece, free web hosting greece, greece web design, free domain, domain free, domain names free, domain names for free, domain free website, domain is free, web builder, web builder, web website builder, web builder site, builder web, site web builder, responsive design website, web responsive design, web design responsive, website responsive design, site responsive design, design responsive website, responsive design web, design web responsive, design a responsive website, πωσ να φτιαξω ιστοσελιδα, πωσ να φτιαξω ιστοσελιδα δωρεαν, πωσ να φτιαξω site, πωσ να φτιαξω μια ιστοσελιδα, πωσ μπορω να φτιαξω ιστοσελιδα, δωρεαν ιστοσελιδεσ, site, ιστοσελιδεσ δωρεαν, δωρεαν e shop, δωρεαν website, δωρεάν blog, δωρεαν καταχωρηση site, δωρεάν hosting, δωρεάν web hosting, δωρεαν domain, free e shop, free web shop, e shop free, free e shop templates, shop templates free, websites, ιστοσελίδεσ, sites, web desing, webhosting, site builder, free website, search engine optimization, free site, free web hosting, web hosting free, free web hosting sites, free webhosting,free web hosting and domain, free web hosting with cpanel, free web page hosting, free web hosting service, free web hosting no ads, free web hosting php, top free web hosting, free unlimited web hosting, free web hosting site , free web host, best free web hosting sites, free cpanel web hosting, web free hosting, free web site hosting, free domain and web hosting, web hosting and domain name, free web hosting cpanel, free domain name and web hosting, free web hosting sites and domain, free web hosting server, hosting free domain, free domain web hosting, free web hosts, web hosting for free, host free, free web hosting domain, web hosting free trial, free hosting web, free web server hosting, web hosting with free domain, free web hosting free domain, free web hosting with domain name, web hosting free domain name, free web hosting joomla, free web hosting companies, cloud web hosting free, free web hosting with free domain name, free hosting sites, 2 free web hosting, free web hosting email, free web hostingfreedomain name, free domains and web hosting, web hosting with free domain name, web hosting service free, free web hosting with database, free web hostings, web hosting greece, web site hosting, web hosting sites, web hosting site, hosting sites, site hosting, hosting site, host site, site web hosting, site host, hosting web site, hosting domain, domain and web hosting, domain web hosting, web hosting and domain, domain hosting, domain hosting, free domain hosting, domain host, hosting domain, domain and hosting, domain , free domain and hosting, hosting and domain, web domain and hosting, and domain, domain hostingservices, web domains and hosting, web hosting domains, domain web hosting, free domain host, free hosting domain, hosting free, hosting free domain, free domain hosting sites, free hosting with domain, host and domain, free domain with hosting, domains and web hosting, domain & hosting, hosting domains, web hosting multiple domains, multi domain hosting, domain and host, domain free hosting, hosting a domain, web and domain hosting, domain and hosting free, host a domain free hosting free domain, domains hosting, top web hosting, top web hosting companies, top ten web hosting, top hosting , web hosting top, top vps hosting , top hosting services, top host, top website hosting, top web host, top hosting sites, hosting top top web hosting servers, top domain hosting, top hosting websites, business web hosting, web hosting business, small business web hosting, business hosting, business email hosting, web hosting small business, web hosting for small business, hosting business, web hosting services, web hosting service, hosting services, hosting service, services web hosting, web service hosting, web services hosting, web host services, reseller web hosting, web hosting reseller, reseller hosting, hosting reseller, free reseller hosting, cloud hosting reseller, cloud reseller hosting, web hosting best, best web hosting sites, best web hosting service, best web hosting, best web hosting companies, best web hosting company, best cheap web hosting, best hosting, best web host, best domain hosting, the best web hosting, best web hosting services, best web hosting site, best free hosting, best web hosting , web hosting server, web server hosting, hosting servers, server hosting, server web hosting, hosting server, host server, free hosting server, hosting servers, servers hosting, cheap web hosting, web hosting cheap, cheap hosting, cheap web hosting, cheap web host, cheap reseller web hosting, cheap vps hosting, cheap web hosting services, hosting cheap, cheap web hosting offers, hosting provider, web hosting providers, hosting provider, hosting providers web hosting service provider, vps web hosting, vps hosting, web hosting vps, vps, managed vps hosting, vps host, what is vps hosting, web design and hosting, web hosting and design, web hosting design, web design hosting, web design software, design program, seo web design , web design cyprus, web design usa, cyprus web design, design site, web design greece, linux web hosting, linux hosting, web hosting linux, hosting linux, linux shared hosting, unlimited web hosting, web hosting unlimited, unlimited hosting, hosting unlimited, web hosting unlimited domains, php web hosting, web hosting php, php hosting, free php hosting, free hosting php, website hosting, free website hosting, hosting website, hosting a website, website host, website hosting free, host website, free website hosting and domain, free hosting website, web hosting websites, web hosting website, website free hosting, free hosting websites, ecommerce website hosting, free website host, free websites hosting, free host website, websites hosting, free website hosts, hosting free website, cpanel web hosting, cpanel hosting, free cpanel hosting, free hosting cpanel, hosting cpanel, web hosting cpanel, free hosting with cpanel, low cost web hosting, web hosting cost, web hosting costs, low cost hosting, cost of web hosting, cheap domain names, cheap domain, cheap domain name, cheap domain name registration, cheap domain names registration, web hosting domain registration, domain registration and hosting, web hosting and domain registration, domain name registration and web hosting, web hosting domain name registration, web hosting and domain name registration, free domain hosting and registration, web hosting registration, προωθηση ιστοσελίδων, διαφήμιση ιστοσελίδων, δημιουργία ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστοσελίδων, κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευη ιστοσελιδων θεσσαλονικη, κατασκευή ιστοσελίδων ηράκλειο, σχεδίαση ιστοσελίδων, δημιουργία ιστοσελίδασ, κατασκευή ιστοσελίδασ, κατασκευή ιστοσελίδασ δωρεάν, σχεδιασμοσ ιστοσελιδασ, Προωθηση ιστοσελιδασ Διαθέτουμε τα οικονομικότερα πακέτα πανΕλλαδικά Οι προσφορές μας για κατασκευή ιστοσελίδας Ιστοσελίδα Καταλύματος (ξενοδοχείου) 200 € Βασική Δυναμική Ιστοσελίδα 120 € Ιστοσελίδα γάμου - βάπτισης 200 € Real Estate Ιστοσελίδα 250 € Δυναμική Ιστοσελίδα Plus 250 € Βασικό Στατικό Web Site 80 € Δίγλωσση Δυναμική Ιστοσελίδα 200 € Κατασκευή Ιστοσελίδας eshop από 250 € EZSTORE.GR ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ