Συγκριτικός Πίνακας Πακέτων Φιλοξενίας

  Χαρακτηριστικά Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Disk quota Disk quota (MB) 100 MB 400 MB 500 MB 1.000 MB
Bandwidth Bandwidth (MB) 2.500 MB 5.000 MB 7.500 MB 10.000 MB
Email Accounts Email Accounts icon No icon No 1 3
MySQL Databases MySQL Databases icon No icon No 1 2
phpMyAdmin phpMyAdmin icon No icon No icon yes icon yes
Sub Domains Sub Domains icon No 1 5 10
Parked Domains Parked Domains icon No 1 2 2
Addon Domains Addon Domains icon No icon No 1 3
File Manager File Manager icon yes icon yes icon yes icon yes
FTP Accounts FTP Accounts icon yes icon yes icon yes icon yes
Backup Wizard Backup Wizard icon yes icon yes icon yes icon yes
Awstats Statistics Statistics icon yes icon yes icon yes icon yes
Softaculous Softaculous icon yes icon yes icon yes icon yes
WordPress WordPress icon No icon No icon yes icon yes
Joomla Joomla icon No icon No icon yes icon yes
OpenCart OpenCart icon No icon No icon yes icon yes
PrestaShop PrestaShop icon No icon No icon yes icon yes
Drupal Drupal icon No icon No icon yes icon yes
Moodle Moodle icon No icon No icon yes icon yes
Magento Magento icon No icon No icon yes icon yes
  Τιμή/Μήνα

1.00 €

2.00 €

2.50 €

3.00

Τα πακέτα φιλοξενίας αυτά καλύπτουν την ανάγκη του 95% των ιστοσελίδων που υπάρχουν στο διαδικτυο.

Αν η ιστοσελίδα σας ανοίκει στο 5% καλέστε μας στο  τηλ:2155304890

για να σας προτείνουμε άλλο πακέτο φιλοξενίας.