Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας μας έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω θέσεις εργασίας.

πωλητής για ανάπτυξη Ελληνικού επαγγελματικού καταλόγου

πωλητής για ανάπτυξη Διεθνούς επαγγελματικού καταλόγου

πωλητής για ανάπτυξη τουριστικού καταλόγου

πωλητής για προβολή εταιρειών στα social media

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας